• Hosted in the EU
  • GDPR Compliant

Nog een app?

Nog een app?

Er zijn 101+ sociale apps onder te verdelen in 3 terugkerende problemen als je een kort praatje wil maken:

  1. Een groepschat is handig maar het is net als een kringgesprek waar iedereen meeluistert.
  2. Een privéchat werkt beter maar om meerdere mensen te vragen of ze tijd hebben voor een praatje werkt niet.
  3. En heen en weer berichten sturen om af te stemmen wanneer je tijd hebt is onhandig voor een kort praatje.

About Channel.me

We build cobrowsing software for contact centers and have large enterprise customers in Europe.